Kırmızıtaş & Partners

Law Firm


Uzmanlık Alanlarımız

Ticaret ve Şirketler Hukuku

 • Ticaret ve Şirketler hukuku
 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması
 • Şirket satışı ve Satın Alma sözleşmelerinin hazırlanması
 • Ticari Sözleşmeler
 • Şube ve Irtibat bürosu kuruluşu
 • Distribütörlük ve Acentalık Sözleşmesi
 • Danışmanlık hizmetleri
 • Hisse ve Malvarlığı Satış ve Satın Alma Sözleşmesi
 • Şirket iflas işlemleri

Aile Hukuku

 • Evlilik öncesi anlaşmalar
 • Boşanma davası
 • Nafaka davası
 • Velayet davası
 • Hasta bakım vekaleti
 • Vasiyetname
 • Miras mukavelesi
 • Kalıt sözleşmesi
 • Veraset işlemleri

İş Hukuku

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
 • Toplu iş sözleşmeleri
 • İş sözleşmelerinin feshi ve anlaşmalı feshi mukavelesi
 • İşyeri ve İşletme devir ve kapatma işlemleri
 • İşveren ihtarnamesi
 • İş sözleşmesinin gereksiz feshine karşı koruma davası

Kira ve Gayrimenkul Hukuku

 • Emlak Satış ve Satın Alma sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
 • Ev ve İşyeri kira sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
 • Kira sözleşmelerinin feshi ve tahliye davası
 • Kira artışı
 • Vekil olarak Mülk Sahipleri genel kurulu toplantısına katılım
 • Mülk Sahipleri Birliğinin mahkeme davası

İnşaat ve Mimarlık Hukuku

 • İnşaat, İmar ve Mimar Sözleşmelerinin hazırlanması
 • Tahsil taahhütü
 • Kusursuzluk teminat hakkı
 • Delil tespiti davası
 • Mimar Proje bedeli

Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku

 • Rekabet Hukuku, Rekabet Hukuku üzerine hukuki mütalaa
 • Patent ve marka tescil başvuruları
 • Telif hakları
 • Lisans sözleşmeleri
 • İzin, muafiyet, menfi tespitler ve haksız rekabet ihtarnamesi

Türk – Alman Hukuku

 • Tanıma
 • Tenfiz
 • Uluslararası Sözleşmeler
 • Türk-Alam Sosyal Güvenlik Sözleşmesine istinaden Yurtdışı borçlanma