Kırmızıtaş & Partners

Law Firm


Articles

Muayenehanelerle İlgili Son Yönetmelik Değişiklikleri Hakkında Hukuki Değerlendirme

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarıhakkında yönetmelikte 3 ağustos ve 25 eylül 2010 tarihlerinde yapılan değişiklikler ve hukuki değerlendirme
Bilindiği gibi 15 Şubat tarihinde bütünüyle değiştirilen Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (kısaca ATT diye anılacaktır);
bu tarihten sonra da defalarca değişikliğe uğramıştır. Yönetmelik’te son değişiklik 25 Eylül tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir...

Read

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında


13.01.2011 tarihli TBMM genel kurulunda kabul edilen ve kademeli şekilde 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmeye başlayacak olan yeni Türk Ticaret Kanunu ticari hayatı adeta yeniden inşa edecek birçok yeniliği beraberinde getirmektedir.
Kanunu uygulayacak makamların ve araştırmacıların şirketler hukuku ile tescil ve ilan yükümlülüğü konularında ilgili hükümlerin özüne temas eden bilgilere kısa yoldan ulaşmalarını ve yapılan değişikliklerden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla Birliğimiz bünyesinde bir çalışma yapılmıştır.
Bu çalışma kapsamında hazırlanan belgelerde 6102 sayılı Türk Ticaret...

Read